American Staffordshire Terrier

Ursprungsland/hemland: USA

FCI-Klassifikation: Grupp 3, sektion 3

Bakgrund/ändamål
Rasen har uppstått genom korsningar mellan bulldogg och terrier. 
Dagens moderna american staffordshire terrier fick sitt namn pga sin nära släktskap
med staffordshire bullterrier i England och erkändes som ras av den amerikanska kennelklubben 1936.

Helhetsintryck
Amerikansk staffordshire terrier skall ge intryck av stor styrka för sin storlek. Den skall vara välbyggd, muskulös men rörlig och smidig. Rasen skall vara livligt intresserad av sin omgivning. Den skall vara kompakt byggd, inte högställd eller lätt i sina linjer.

Utförande/karaktär
Rasens mod är välkänt.

Huvud
Huvudet skall vara medellångt och djupt.

Skallparti
Skallen skall vara bred.

Stop
Stopet skall vara tydligt markerat.

Kinder
Kindmuskulaturen skall vara mycket välutvecklad.

Nostryffel
Nostryffeln skall vara svart.

Nosparti
Nospartiet skall vara medellångt. Det skall vara avrundat på ovansidan för att sedan avfalla tvärt under ögonen.

Läppar
Läpparna skall vara åtliggande och jämna och inte löst nedhängande.

Käkar/tänder
Saxbett. Käkarna skall vara kraftiga coh välutvecklade. Underkäken skall vara stark för att god bitförmåga skall uppnås.

Ögon 
Ögonen skall vara mörka och runda. De skall vara lågt och brett placerade. Ögonkanterna får inte vara opigmenterade.

Öron 
Öronen skall vara högt ansatta. De kan vara kuperade eller okuperade. Det senare är att föredra. Okuperade öron skall bäras som rosenöron eller halvresta.

Hals
Halsen skall kraftfull, något välvd och avsmalna från skuldrorna mot huvudansättningen. Den skall vara medellång och utan löst halsskinn.

Kropp

Rygg 
Ryggen skall vara ganska kort och slutta något från manken mot bakdelen.

Länd
Länden skall vara svagt välvd.

Kors
Korset skall ha en kort och mjukt sluttande linje mot svanssättningen.

Bröstkorg
Bröstkorgen skall vara djup och bred och ha väl välvda revben. De skall vara tätt placerade och även de bakre skall vara långa.

Svans
Svansen skall vara kort i förhållande till hundens storlek. Den skall vara lågt ansatt och avsmalna till en fin spets. Den skall inte bäras rullad eller in över ryggen. Svansen skall vara okuperad.


Extremiteter

Framställ
Frambenen skall bara tämligen brett ställda för att ge plats för en välutvecklad bröstkorg. De skall vara raka och ha god benstomme.

Skulderblad 
Skulderpartiet skall vara kraftigt och muskulöst med breda sluttande skulderblad.

Mellanhand
Mellanhänderna skall vara raka.

Framtassar
Framtassarna skall vara måttligt stora, väl välvda och kompakta.

Bakställ
Bakstället skall ha väl utvecklad muskulatur.

Has
Hasorna skall vara lågt ansatta och får varken vara inåt- eller utåtvridna.

Baktassar
Se framtassar.

Rörelser
Rörelserna skall vara spänstiga men inte rullande eller övergå i passgång.

Päls

Pälsstruktur
Pälsstrukturen skall vara kort, åtliggande, hård vid beröring och glänsande.

Färg
Alla färger i enfärgat, flerfärgat eller fläckigt är tillåtna utom helvitt. Mer än 80% vitt, svart mer rödgula teckan (black/tan) eller leverfärgat skall ej uppmuntras.

Storlek/vikt
Mankhöjd och vikt skall stå i proportion till varandra.

Mankhöjd
Önskvärd mankhöjd för hanhund: 46-48 cm
Önskvärd mankhöjd för tik: 43-46 cm.

Image-1.jpg

Boston Terrier

Ursprungsland/hemland: USA
FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 9, sektion 1

BAKGRUND/ÄNDAMÅL 

 

Bostonterriern är USA:s nationalhund, men rasen har sitt ursprung i England, där man tidigt intresserade sig för hundhetsning. För det ändamålet provade engelsmännen många olika raskorsningar. Den som i början av 1800-talet gjordes mellan bulldogg och den numera utdöda old english terrier ansågs lyckad och gav upphov till bostonterrierns anfäder. Även i USA blev hundhetsning populär, särskilt i och omkring staden Boston. År 1865 importerade man en hund, Judge, med ovannämnda bakgrund och han blev grundläggare till rasen bostonterrier. Rasen blev sedan föremål för en lokalt begränsad avel och kom härigenom att konsolidera sin typ, som numera inte visar särskilt stor terrierlikhet. Bostonterriern erkändes som ras av Amerikanska Kennelklubben år 1893. 
  
 

HELHETSINTRYCK 
Bostonterriern skall vara en livlig, synnerligen intelligent släthårig, kortnäst, kompakt byggd, kortsvansad och välbalanserad hund. Den skall vara antingen brindle, seal eller svart med välplacerade vita tecken. Huvudet skall stå i proportion till hundens storlek och uttrycket skall vittna om påtaglig intelligens. Kroppen skall vara ganska kort och väl samlad. Benen skall vara starka och välvinklade. Svansen skall vara kort. Ingen detalj skall vara så framträdande att den påverkar hundens proportioner negativt. Rasen skall ge intryck av beslutsamhet, styrka, energi och verklig stil. Hållningen skall vara ledig och elegant. God fördelning mellan färgade partier och vita tecken är särskilt kännetecknande för en god rasrepresentant. Vid bedömning av helhetsintrycket skall särskild hänsyn tas till balans, uttryck, färg och teckning jämfört med andra detaljer. 
Den enda påtagliga skillnaden mellan könen är att tikens kroppskonstitution är något mer finlemmad än hanhundens. 
Den linjesköna kortryggade kroppen hos bostonterriern i kombination med unika raskarakteristiska, som dess kvadratiska huvudform och käkparti och den iögonfallande teckningen, har resulterat i ett litet nätt och charmerande amerikanskt originalbostonterriern. 
  
 

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN 
Benlängden skall stå i proportion till kroppslängden för att understryka rasens påfallande kvadratiska utseende. Bostonterriern skall vara stadigt byggd och får inte ge intryck av att vara varken spinkig eller grov. Benstomme och muskler såväl som vikt och kroppsbyggnad skall stå i proportion till varandra.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR 
Rasen skall vara vänlig och livfull. Den har ett utmärkt temperament och är mycket intelligent, vilket gör den ojämförbar som sällskapshund.

HUVUD 
Skallparti: Skallen skall vara kvadratisk med flat hjässa och vara fri från rynkor. Pannan skall vara brant. 
Stop: Stopet skall vara tydligt markerat. 
Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart och bred med en tydligt markerad linje mellan näsborrarna. 
Nosparti: Nospartiet skall vara kort, kvadratiskt, brett och djupt och stå i proportion till skallen. Det skall inte ha några rynkor. Nospartiets längd skall vara kortare än dess bredd och djup, och den skall inte överstiga 1/3 av skallens längd. Nosryggen skall vara parallell med hjässan. 
Läppar: Läpparna skall ha gott djup men får inte vara lösa hängande. De skall täcka tänderna helt när munnen är stängd. 
Käkar/tänder: Underkäken skall vara bred och kvadratisk. Tänderna skall vara korta och regelbundet placerade. Bettet skall vara antingen tångbett eller precis så mycket underbett som behövs för att ge nospartiet ett kvadratiskt utseende. 
Kinder: Kinderna skall vara flata. 
Ögon: Ögonen skall vara placerade brett isär. De skall varit stora, runda och mörka till färgen. Framifrån sett skall ögonen vara vågrätt placerade och de yttre ögonvrårna ligga i linje med kinderna. Det idealiska bostonterrier-uttrycket skall vara alert, vänligt och påtagligt intelligent. Detta är ett mycket viktigt raskarakteristikum. 
Öron: Öronen skall vara små och bäras upprättstående, antingen naturliga eller kuperade för att harmoniera med huvudformen. Öronen skall vara placerade så nära skallens hörn som möjligt.

HALS 
Halslängden skall bidra till hundens balanserade helhetsintryck. Halsen skall vara svagt vä1vd och bära upp huvudet elegant. Den skall mjukt övergå i skulderpartiet.

KROPP 
Rygglinje: Rygglinjen skall vara plan. 
Rygg: Ryggen skall vara så kort att den ger kroppen ett kvadratiskt utseende. 
Kors: Korset skall slutta svagt mot svansansättningen. 
Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara djup med god bredd, ha väl välvda revben och bakåt nå till länden. Kroppen skall förefalla kort. 
Svans: Svansen skall vara lågt ansatt, kort, tunn och avsmalnande. Den skall vara rak eller skruvad och får inte bäras över rygglinjen. Den önskvärda svanslängden överstiger inte 1/4 av avståndet från ansättningen till haslederna.

EXTREMITETER

FRAMSTÄLL 
De raka frambenen skall vara placerade måttligt brett isär och i lod med övre delen av skulderbladen. 
Skulderblad: Skulderbladen skall var snedställda och väl tillbakalagda, för att möjliggöra de rastypiska, stilfulla rörelserna. 
Armbåge: Armbågarna skall varken vara inåt – eller utåtvridna. 
Mellanhand: Mellanhänderna skall vara korta och starka. 
Tassar: Framtassarna skall vara små, runda och kompakta. De får varken vara inåt – eller utåtvridna. Tårna skall ha god välvning och korta klor. Sporrar på frambenen får tas bort.

BAKSTÄLL 
Bakbenen skall vara väl ställda. 
Lår: Låren skall vara starka och väl musklade. 
Knäled: Knälederna skall ha god vinkling. 
Underben: Underbenen skall vara parallella. 
Has: Haslederna skall vara väl markerade. 
Mellanfot: Mellanfoten skall vara kort och varken inåt – eller utåtvriden. 
Tassar: Baktassarna skall vara små och kompakta med korta klor.

RÖRELSER 
Bostonterrierns rörelser skall vara stabila, målmedvetna och på en rak linje. Fram – och bakbenen skall föras på samma linjer med perfekt rytmiska steg, där varje steg vittnar om elegans och styrka.

PÄLS 
Pälsstruktur: Pälsen skall vara kort, åtliggande, glänsande och av fin struktur. 
Färg: Färgen skall vara brindle, seal eller svart med vita tecken. Brindle skall premieras framför andra godkända färger endast om alla andra kvaliteter är likvärdiga. (Definition på seal: Seal förefaller svart men har en röd skiftning som är synlig i sol- eller starkt ljus).

Obligatoriska tecken: Vitt band över nospartiet, vit bläs mellan ögonen och vitt förbröst. 
  
Önskvärda tecken: Vitt band över nospartiet, jämn vit bläs mellan ögonen som fortsätter över hjässan, vit halskrage, vitt förbröst, vitt på delar av eller hela frambenen samt vitt på bakbenen nedanför hasleden. Notera att en typisk rasrepresentant inte skall nedvärderas för avsaknad av tecken som anges under denna rubrik. En hund med för rikliga vita tecken på huvudet och kroppen måste i övrigt ha sådana kvaliteter att dessa uppväger överteckningen.

STORLEK/VIKT 
Vikt: Vikt inte överstigande 11 kg. 
I hemlandet delas rasen in i följande viktklasser: 
Under 15 pounds (6,8 kg); 
15–20 pounds (6,8–9 kg); 
20 pounds men inte överstigande 25 pounds (9 men inte överstigande 11, l kg).

FEL  
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse. 
Grovt eller klumpigt helhetsintryck
För mycket vitt eller synliga blinkhinnor i ögonen
Knipta eller vida näsborrar
Oproportionerligt stora öron i förhållande till huvudet
Högt buren svans
Klen benstomme
Lösa tassar
Otillräckligt vinklade knäleder
Rullande, paddlande eller nystande rörelser
Hackney-rörelser

ALLVARLIGA FEL 
Sned underkäke
Synlig tunga eller synliga tänder när munnen är stängd
Välvd rygglinje
Svankrygg
Flata sidor på bröstkorgen
Korsande rörelser fram eller bak

DISKVALIFICERANDE FEL 
Blå ögon eller spår av blått i ögonen
Köttfärgad nos
Kuperad svans
Helsvart, helt brindle eller helt seal, dvs. avsaknad av obligatoriska vita tecken
Grå eller leverbrun färg